Društvo za keramičke materijale Srbije
Aktivnosti
Odbori
Društvo za keramičke materijale Srbije  ima zadatak da poveže stručnjake iz oblasti nauke o materijalima, kao i razmenu ideja vezanih za primenu keramičkih materijala u praksi.  
Društvo za keramičke materijale Srbije organizuje letnje škole, radionice i konferencije.


Rukovodstvo
Dokumentacija